نام و نام خانوادگی: بهراد پور محمدی

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی

رتبه علمی در گروه: استادیار

تلفن ثابت: (1026) 35220144 - 023

زمینه ها و علایق پژوهشی: بررسی جنبه های مختلف اپیدمیولوژیک لیشمانیازیس  -  بررسی اثرات مواد طبیعی و ترکیبات گیاهی بر روی انگل های لیشمانیا

ایمیل آکادمیک: behrad_p@semums.ac.ir

ایمیل: behrad46@yahoo.com