نام و نام خانوادگی: محمدرضا قانع پور

مقطع تحصیلی:

رتبه علمی در گروه: مربی

تلفن ثابت: (1021) 7-352220144 - 023

زمینه ها و علایق پژوهشی: تاثیر مداخلات مبتنی بر تئوری های انگیزشی بر کیفیت زندگی، فعالیت جسمانی و شادی - تاثیر تمرینات هوازی منظم بر کیفیت زندگی و شادکامی

ایمیل آکادمیک: mrghaneapur@semums.ac.ir

ایمیل: ghaneapur48@yahoo.com