پرسنل شاغل در حوزه بهداشت عمومي دانشکده بهداشت بشرح ذيل مي‌باشند:


<![if gte mso 9]> <![endif]>

نام و نام خانوادگی سمت
آقای دکتر بهراد پورمحمدی (مدیر گروه) هیئت علمی
خانم دکتر ستاره همامی
هیئت علمی
آقای مهندس محمدرضا قانع پور هیئت علمی

 

 

 

 

 

********************************
<![if gte mso 9]> <![endif]>

خانم دکتر ستاره همامي، استادیار، دانش آموخته مقطع دکتری تخصصی (PhD)  در رشته بهداشت باروری از دانشگاه علوم پزشكي تهران مي‌باشد. ايشان از سال 1378 بعنوان مدرس و سپس از سال 1379 بعنوان عضو هيأت علمي گروه بهداشت عمومي مشغول فعاليت بوده و به تدريس دروسي از قبيل: بهداشت باروري، جمعيت و تنظيم خانواده (خانم‌ها)، بهداشت مادران و كودكان، آموزش بهداشت و ارتباطات، زبان تخصصي، روش تحقيق، بهداشت سالمندان، نظام‌هاي عرضه خدمات سلامت در دنيا و ... اشتغال دارد. ايشان در حال حاضر بعنوان رئیس دانشكده بهداشت دامغان مشغول فعاليت مي‌باشند.

 

 

 

آقاي دكتر بهراد پورمحمدي، استاديار و دانش آموخته مقطع دكتري تخصصی (PhD) رشته انگل شناسي پزشكي از دانشگاه علوم پزشكي شيراز مي‌باشد. ايشان از سال 1376 بعنوان مدرس و سپس از  سال 1377 بعنوان عضو هيأت علمي گروه بهداشت عمومي مشغول فعاليت بوده و به تدريس دروسي از قبيل: ميكروبیولوژی 1 و 2 تئوري و عملي (انگل شناسی، قارچ شناسی، باکتری شناسی و ویروس شناسی)، پاتوبيولوژي، پاتولوژی جغرافیایی ایران، كليات و اصول اپيدميولوژي، روش تحقيق، اپيدميولوژي بيماري‌هاي شايع در ايران، زبان تخصصي و ... اشتغال دارد. نامبرده تاكنون 12 مقاله كامل و 2 خلاصه مقاله چاپ شده در نشريات ملي و بين المللي و 16 مقاله ارائه شده در سمينارها و كنگره‌هاي داخلي و بين المللي را در كارنامه پژوهشي خود دارد. ايشان در حال حاضر بعنوان مدیر گروه بهداشت دانشكده بهداشت دامغان مشغول فعاليت مي‌باشند.

 

 

آقاي محمدرضا قانع پور، مربي، دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد آموزش بهداشت از دانشگاه علوم پزشكي تهران و در حال حاضر دانشجوي دكتري تخصصي رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در دانشگاه علوم پزشكي تهران مي‌باشد. ايشان از سال 1379 بعنوان مدرس و سپس از سال 1386 بعنوان عضو هيأت علمي گروه بهداشت عمومي مشغول فعاليت بوده و به تدريس دروسي از قبيل: آموزش بهداشت و ارتباطات، تكنولوژي آموزشي، كمك‌هاي اوليه، جمعيت و تنظيم خانواده (آقايان)، اصول مديريت در خدمات بهداشتي، نظام عرضه خدمات بهداشتي و درماني، اصول و كليات خدمات بهداشتي و ... اشتغال دارد. نامبرده تاكنون يك عنوان ترجمه كتاب، 3 مقاله كامل چاپ شده در نشريات ملي و بين المللي و 5 مقاله ارائه شده در سمينارها و كنگره‌هاي داخلي و بين المللي را در كارنامه پژوهشي خود دارد.