نام و نام خانوادگی: آیت رحمانی

 مقطع تحصیلی: دکترای مهندسی بهداشت محیط

 رتبه علمی در گروه: استادیار

 تلفن ثابت: 35220146 - 023

 زمینه ها و علایق پژوهشی: حذف آلاینده های زیست محیطی با استفاده از فرآیندهای نانوفتوکاتالیستی از محیط های آبی و هوا، بررسی آلودگی های میکروبی و شیمیایی مواد غذایی و حذف آن ها

 ایمیل آکادمیک: arahmani@semums.ac.ir

 ایمیل: ayat_rahmani@yahoo.com