نام و نام خانوادگی: حمیدرضا ناصحی نیا

 مقطع تحصیلی: دکترای مهندسی بهداشت محیط

 رتبه علمی در گروه: استادیار

 تلفن ثابت: 35220144 - 023

 زمینه ها و علایق پژوهشی: حذف آلاینده های زیست محیطی با استفاده از فرآیندهای نانوفتوکاتالیستی از محیط های آبی و هوا، بررسی آلودگی های میکروبی و شیمیایی مواد غذایی و حذف آن ها

 ایمیل آکادمیک: hrnassehi@semums.ac.ir

 ایمیل: hamidrezanassehi@gmail.com