نام و نام خانوادگی: خلیل الله معینیان

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی بهداشت محیط

رتبه علمی در گروه: استادیار

زمینه ها و علایق پژوهشی: شناسایی و تعیین مقدار آلاینده های نو پدید، سمی و اولویت دار در منابع محیط زیست و حذف آن ها، بررسی کارآیی روش های نوین و متداول تصفیه ی آب و فاضلاب در حذف آلاینده های  شیمیایی و بیولوژیکی از آب و فاضلاب

تلفن ثابت: (1023) 35220144 - 023

ایمیل آکادمیک: khalilollah@semums.ac.ir

ایمیل: khalilollah@yahoo.com