نام و نام خانوادگی: روح الله رستمی

مقطع تحصیلی: دکترای مهندسی بهداشت محیط

رتبه علمی در گروه: استادیار

تلفن ثابت: 35220144 - 023

زمینه ها و علایق پژوهشی: پایش و مدل سازی آلاینده های هوا در محیط های داخلی و خارجی، سیستم های کنترل آلاینده های هوا و کاربرد تکنولوژی پلاسمای سرد در کنترل آلاینده های هوا

ایمیل آکادمیک: r.rostami@semums.ac.ir

ایمیل: ro.rostamy@gmail.com