نام و نام خانوادگی: محمدرضا قانع پور

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی با رتبه یک از دانشگاه علوم پزشکی تهران

رتبه علمی در گروه: استادیار

تلفن ثابت: (1021) 7-352220144 - 023

زمینه ها و علایق پژوهشی: طراحی مداخلات انگیزشی بر روی کیفیت زندگی، شادکامی، فعالیت جسمانی و SDT

ایمیل آکادمیک: mrghaneapur@semums.ac.ir

ایمیل: ghaneapur48@yahoo.com