نام و نام خانوادکی: حسن ایروانی

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 رتبه علمی در گروه: مربی

 تلفن ثابت: -35220144 - 023 داخلی 1020

 زمینه ها و علایق پژوهشی: روش های پالایش هوا ،بررسی عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار

 ایمیل آکادمیک: irvanih91@semums.ac.ir

 ایمیل: irvanih91@gmail.com