نام و نام خانوادگی: غلامرضا قائینی

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

 رتبه علمی در گروه: مربی

 تلفن ثابت: 35220144 - 023

 زمینه ها و علایق پژوهشی: طراحی نرم افزار در زمینه مهندسی محیط زیست و بهداشت محیط، طراحی نرم افزار در زمینه تصفیه فاضلاب

 ایمیل آکادمیک: ghainy@semums.ac.ir

 ایمیل: ghainy@gmail.com