آئین نامه عضویت

دانلود فایل آئین نامه عضویت بصورت pdf

 

تعاریف آئین نامه

1-1 کتابخانه‌های دانشگاه : منظورازکتابخانه‌ها تمامی کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی سمنان اعم ازکتابخانه دانشکده‌ها و مراکز درمانی می‌باشد.

2- 1 عضویت : منظور از عضویت ارائه مدارک مور نیاز جهت صدور کارت عضویت برای استفاده از کتابخانه می‌باشد.

3- 1 اعضاء هیئت علمی : منظور از اعضاء هیئت علمی ، کلیه اعضاء هیئت علمی دانشگاه و یا همتراز هیئت علمی می‌باشد.

4-1 دانشجویان تحصیلات تکمیلی : منظور از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشجویان شاغل به تحصیل در یکی از مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی می‌باشد.

 5-1 کارکنان : منظور از کارکنان ، کلیه پرسنل رسمی ، پیمانی ، طرح نیروی انسانی و قراردادی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی

سمنان می‌باشد.

6- 1 محققین و پژوهشگران غیروابسته : منظور از محققین کلیه محققین و پژوهشگرانی هستند که در استخدام دانشگاه علوم پزشکی سمنان نمی‌باشند ولی در حال انجام پروژه تحقیقاتی با همکاری دانشگاه می‌باشند.

7-1 عضو آزاد : افرادی که جزء پرسنل و هیئت علمی ، حق التدریس ، پژوهشگر و دانشجویان نمی‌باشند ولی به واسطه عقد تفاهم‌نامه با دانشگاه حق استفاده از کتابخانه را دارند.

  1. -    شرایط عضویت در کتابخانه

 

۱ -۱ اعضای هیئت علمی دانشگاه

 

۱ -۱-۱ تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاه پس از تکمیل فرم درخواست عضویت ( فرم شماره 1 (

و یک قطعه عکس می‌توانند به عضویت کتابخانه مرکزی درآیند.

2-1-1 مدرسین مدعو که به صورت حق‌التدریس در طول ترمهای تحصیلی به فعایت مشغول

 

هستند حق عضویت ندارند ولی با ارائه معرفی‌ نامه کتبی از آموزش دانشکده محل تدریس و با ارائه

 

کارت ملی از کتابخانه استفاده نمایند.

 

تبصره1 : محققین وپژوهشگران غیروابسته به دانشگاه : تمامی این افراد میتوانند ضمن ارائه معرفی‌نامه از

 

معاونت تحقیقات وفناوری مبنی بر انجام طرح تحقیقاتی در این دانشگاه ، از خدمات کتابخانه باارائه کارت

 

ملی یاشناسنامه استفاده نمایند.

 

تبصره 2 : اعضای هیئت علمی پس از فراغت از کار ، می توانند با ارائه معرفی نامه از معاونت

 

تحقیقات و فناوری و ارائه کارت شناسایی معتبر از خدمات کتابخانه استفاده نمایند.

 

۱-۲ دانشجویان دانشگاه ( در سطوح مختلف )

 

1-2-1 تمامی دانشجویان دانشگاه ( اعم از دستیاران ، تحصیلات تکمیلی و غیره ) پس از تکمیل فرم

 

درخواست عضویت ( فرم شماره 2 ) و ارائه یک قطعه عکس به عضویت کتابخانه مرکزی درآیند.

 

تبصره 1 : عضویت دانشجویان جدیدالورود درهر سال تحصیلی به صورت دسته جمعی در روز ثبت

 

نام اولیه دانشجویان انجام خواهد شد.

 

تبصره 2 : درمورد دانشجویان مهمان با ارائه کارت دانشجویی موقت کارت عضویت آنها فعال خواهد شد.

 

۱-۳ کارمندان دانشگاه اعم از رسمی ،پیمانی، قراردادی ، طرح نیروی انسانی

 

1-3-1 تمامی کارمندان دانشگاه پس از تکمیل فرم درخواست عضویت ( فرم شماره 1 ) و ارائه یک قطعه

 

عکس می‌توانند به عضویت کتابخانه مرکزی درآیند.

 

تبصره 1 : اعضایی که به صورت طرح نیروی انسانی در دانشگاه شاغل می باشند جهت عضویت می‌توانند با

 

ارائه معرفی‌نامه کتبی از واحد مربوطه وکپی حکم کارگزینی به عضویت کتابخانه‌های دانشگاه درآیند و

 

کارت عضویت دریافت نمایند.

 

تبصره 2 : بازنشستگان محترم دانشگاه نیز می‌توانند با ارائه کارت ملی یا شناسنامه از خدمات به صورت

 

محدود استفاده نماید.

 

۱-۴ عضو آزاد

 

چنانچه هر یک از شرکت ها ،موسسات ، سازمانها ، نهادهای دولتی وغیردولتی دانشگاههای آزاد

 

غیرانتفاعی وسایرمراکز آموزش عالی (به صورت حقیقی وحقوقی )تمایل به استفاده ازخدمات کتابخانه

 

ای هریک ازکتابخانه های دانشگاه راداشته باشند می بایست درخواست خودراکتبا به حوزه معاونت

 

تحقیقات وفناوری دانشگاه ارسال دارند تا در صورت موافقت آن معاونت و عقد تفاهم نامه فی مابین

 

افراد معرفی شده توسط آن مراکز به عنوان اعضای آزاد منظور می گردد.

 

  1. -      اعتبار و مدت عضویت :

 

1-2 مدت اعتبار کارت عضویت کتابخانه برای اعضای هیئت علمی تا پایان مدت خدمت خواهد بود.

 

2-2 باز نشستگان و اعضا هیئت علمی پس از فراغت کار می توانند تا 5 سال از خدمات کتابخانه ( تنها

 

امانت 2 کتاب به طور همزمان و حداکثر تا 2هفته ) استفاده نمایند.

 

3-2 مدت اعتبار کارت عضویت کتابخانه دانشگاه برای دانشجویان برابر با مدت اعتبار کارت دانشجویی آن

 

ها خواهد بود.

 

تبصره : جهت تمدیداعتبار کارت عضویت دانشجویان ارائه کارت دانشجویی الزامی است.

 

4-2 مدت عضویت اعضا آزاد تا پایان مدت اعتبار درج شده ( با توجه به مدت مقرر شده در تفاهم نامه  )

 

در روی کارت عضویت آنها خواهد بود .

 

آیین نامه عضویت