رسالت و اهداف آموزشی رشته بهداشت عمومی،

گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت دامغان

 

اهداف رشته بهداشت عمومی:

تربیت دانشجویانی که:

  1. با روش ها و استراتژی های تامین، حفظ و ارتقاء سلامتی و چگونگی اثرگذاری مولفه های انسانی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... در سطوح مختلف ارائه خدمات بهداشتی به صورت علمی و کاربردی آشنا باشند.
  2. در خصوص روش های متناسب  نیازسنجی، طراحی و مداخلات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در زمینه کنترل، بیماریابی، پایش و مراقبت در زمینه بیماری های واگیردار، غیر واگیر و اپیدمیولوزی آنها ، سلامت و بهداشت مادر و کودک و خانواده (در تمامی ابعاد) و بهبود در شاخص‌های سلامتی در سطح جامعه، توانمندی علمی و عملی لازم را داشته باشند.

 

رسالت و چشم انداز رشته بهداشت عمومی:

با عنایت به توانمندی ها در بخش منابع انسانی و فیزیکی گروه ، آموزش(اعم از حضوری و در بستر رسانه) و تربیت نیروهای آشنا و معتقد به مبانی و مفاهیم سلامت و راهکارهای تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت برای جامعه، خانواده و فرد در بستر ارزش های ایرانی اسلامی حاکم بر جامعه باشند، صورت خواهد پذیرفت. در چشم انداز این رشته  بر اساس اسناد بالا دستی ( برنامه استراتژیک استانی ، ملی و منطقه ای)، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در نظر دارد تا در بازه زمانی 5 ساله، جایگاه خود را تا سطح یکی از  10 گروه برتر کشوری ارتقاء داده و فراگیران این علم، ضمن کسب توانمندی های لازم و تثبیت جایگاه خود در بخش بهداشت و آموزش بر اساس استانداردهای جهانی، پاسخگوی نیازهای جامعه در حیطه های  بهداشتی و مراقبت سلامت درتمامی بخش ها جامعه  به صورت بهره ور و اثر بخش خواهد بود.

 

نقش‌های دانش آموختگان رشته بهداشت عمومی:

 

  1. -    نقش آموزشیارتقاء سواد سلامت  بر پایه تحلیل نیازهای بهداشتی هر منطقه به تمامی افراد تحت پوشش نظام سلامت در قالب شبکه های بهداشتی و درمانی کشور جمهوری اسلامی ایران.
  2. -    نقش مراقبت سلامتاعم از مراقبت در زمینه بیماری های واگیردار و غیر واگیر، بهداشت و سلامت خانواده از تولد یا مرگ (شامل:  سلامت مادران، کودکان، نوجوانان، جوانان، بالغین، سالمندان)، در قالب سطوح مراقبت های بهداشتی اولیه و نظام سلامت.
  3. -       نقش پژوهشیمشارکت در برنامه ریزی، طراحی و اجرای پژوهش‌های کاربردی مبتنی بر نیازهای بهداشتی کشور.

 

برنامه‌های در دست اقدام و آتی گروه بهداشت عمومی:

طی سنوات اخیر گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت با توسعه منابع انسانی و فیزیکی در جهت انطباق با سند توسعه و آمایش سرزمینی گام برداشته و در نظر دارد با جذب نیروهای تخصصی، زمینه حضور و پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی  در رشته های آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، اقتصاد سلامت و آمار زیستی و رشته های بهداشتی مرتبط با حوزه سلامت  را فراهم نماید(مبتنی برطرح استراتژیک 1404 توسعه گروه).

 

با احترام

 از تمامی اعضاء هیأت علمی ، همکاران ، دانش آموختگان و دانشجویان در حیطه آموزشی مرتبط درخواست می گردد تا هرگونه پیشنهاد و یا نظرخود را  از طریق مسیرهای ارتباطی زیر با گروه مذکور در میان گذارید:

 

02335220145- 1021-1041

09192763706 واتساپ