رسالت گروه:

 

مهمترين ماموریت گروه مهندسی بهداشت حرفه‌اي دانشکده بهداشت، تربیت دانش آموختگانی است که قادرند با پیش بینی، ارزیابی و کنترل عوامل مخاطره زای محیط کار، سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی نیروی کار را در سطح ملي تا بالاترین سطح ممکن تامین نموده و توسعه دانش بهداشت حرفه‌اي را در سطح منطقه‌اي و بين المللي از طريق انجام فعاليت‌هاي آموزشي؛ پژوهشي و خدماتي انجام دهند.

 


 

 

خط مشی گروه: 

 

گروه بهداشت حرفه‌ای مشاركت در حفظ و ارتقاء سلامت نیروی كار در سطح ملی و توسعه دانش بهداشت حرفه‌ای را در سطح منطقه‌ای و بین المللی از طریق انجام فعالیت‌های آموزشی؛ پژوهشی و خدماتی از مهمترین وظایف خویش تلقی می‌نماید. با توجه به توان‌های بالقوه دانشگاه علوم پزشكی سمنان و دانشكده بهداشت دامغان و وجود همكاران هیأت علمی متخصص، كادر كارشناسی توانمند و امكانات و تجهیزات مناسب در گروه بهداشت حرفه‌ای تربیت نیروی انسانی متخصص و انجام پژوهش‌های علمی كاربردی و ارائه خدمات مبتنی بر نیاز از مهمترین اهداف گروه محسوب می‌گردند.

 


 

 

اهداف ویژه

 

1- بازنگری مداوم در برنامه‌های آ موزشی گروه

 

2- ارتقاء مستمر كیفیت آموزشی

 

3- تعامل مناسب و هدفمند با صاحبان مشاغل و سازمان‌ها

 

4- افزایش كمی و كیفی پژوهش مبتنی بر اولویت‌های منطقه

 

5- بهبود همكاری درون بخشی و برون بخشی و ‌ارتباطات بین المللی

 

6- تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز

 


 

 

خدمات مشاوره ای گروه

 

1- مشاوره تحصیلی

 

2- برگزاری بازدید‌های مستمر از صنایع استانی و خارج استانی

 

3- راهنمایی پروژه‌های دانشجویی و انجام تحقیقات

 

4- تهیه و در اختیار قرار دادن تجهیزات مورد نیاز تحقیقات دانشجویان