چشم انداز، رسالت و اهداف

چشم انداز:  

کسب جایگاه برتر ملی و بین المللی  در آموزش و پژوهش های کاربردی و مورد نیاز صنعت و جامعه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی و ارتقای سلامت و ایمنی نیروی کار به عنوان محور توسعه پایدار با تربیت دانش آموختگان کارآمد  در مقاطع مختلف تحصیلی

 

رسالت:

گروه مهندسی بحاک  دانشگاه علوم پزشکی سمنان با برخورداری از کادر هیئت علمی و کارشناسی توانمند و مطرح در سطح کشور و نیز امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی مناسب رسالت های  زیر را بر عهده دارد:

 • آموزش و تربیت نیروی انسانی کارآمد و متعهد در راستای پاسخگوئی به نیازهای صنعت و جامعه
 • انجام پژوهش های کاربردی، فن آورانه در جهت توسعه دانش در زمینه های مربوط به بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی
 • ارائه خدمات کاربردی و دانش بنیان بهداشت حرفه ای و ایمنی کار به جامعه بر اساس وظایف، ارزش ها و مسئولیتهای اجتماعی
 • توسعه استانداردهای ایمنی و سلامت شغلی از طریق انجام پژوهش، انتشار منابع علمی و انجام فعالیت های آموزشی، تحقیقاتی و کاربردی و خدماتی.

 

اهداف گروه:

 • توسعه گروه با افزایش تعداد اعضای هیئت علمی و ایجاد مقاطع تحصیلی بالاتر و تاسیس رشته های مرتبط
 • بهبود و بروز رسانی تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز با توجه به برنامه آموزشی رشته های تخصصی
 • توسعه فضاهای فیزیکی آزمایشگاهای تخصصی بهداشت حرفه ای و دانش های نوین
 • توسعه فضاها و امکانات آموزشی  گروه
 • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و مرتبط با بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار به منظور افزایش توانمندیهای اعضای گروه
 • توسعه فعالیتها و ارتباطات بین المللی در راستای برنامه بین المللی سازی دانشگاهها
 • ارتقاء کیفی و بهبود مستمر برنامه  آموزشی در دروس نظری و عملی گروه  
 • ارتقاء کیفیت  برنامه کارآموزی گروه
 • فراهم نمودن فرصت های حضور در دوره‌های تخصصی رشته مهندسی بهداشت حرفه‌ای و فرصت‌های مطالعاتی
 • توانمندسازی اعضای هیئت‌علمی در تدوین محتوای آموزشی تخصصی و ارائه آموزش های نوین از راه دور
 • فراهم کردن و ساده کردن مسیر همکاری‌های آموزشی و پژوهشی با صنایع موجود در استان
 • ارتقاء کمی و کیفی برون دادهای پژوهشی گروه
 • ارتقاء طرح های محصول محور و فناورانه و کاربردی و ارتباط با صنعت
 • ارتقاء جایگاه ملی و بین المللی گروه و تلاش در جهت کسب مرجعیت علمی
 • توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی گروه در زمینه موضوعات مربوط به سلامت شغلی کارکنان
 • توسعه  خدمات آموزشی، مشاوره ای و آزمایشگاهی به صنعت و جامعه 
 • بهبود ارتباط با دانش آموختگان و ارتقاء توانمندی ها و صلاحیت های آنان

 

*رسالت و برنامه‌های راهبردی گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار