تاریخچه و معرفی گروه بهداشت حرفه‌ای

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی سمنان درسال 1373با پذیرش دانشجو در دوره کاردانی بهداشت حرفه ای تشکیل شد و امروزه با پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی و با در اختیار داشتن اساتید مجرب و امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی مجهز، تربیت نیروی انسانی متخصص در رشته مهندسی بهداشت حرفه ای را به عهده دارد

 در حال حاضر این گروه دارای 5 عضو هیئت علمی شامل 1 دانشیار و 4 استادیار و یک کارشناس است و در مقطع کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کاردانشجو می پذیرد. همچنین آزمایشگاه های تخصصی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای شامل آزمایشگاه های عوامل فیزیکی زیان آور، آزمایشگاه سم شناسی صنعتی، آزمایشگاه عوامل شیمیایی وآزمایشگاه ارگونومی می باشند که آماده ارائه خدمت در زمینه های مختلف رشته مهندسی بهداشت حرفه ای می باشند.


آشنایی با  رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

بهداشت حرفه‌ای یا سلامت شغلی یا سلامت کار شاخه‌ای است ازعلم بهداشت است وعبارتست از شناسائی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور موجود در محیط کار که می‌تواند منجر به بیماری، جراحت، نقص عضو شده و یا به طور کلی می‌تواند منجر به افزایش خطا و کاهش بهره‌وری شود. هدف نهایی این رشته ؛ ارتقاء سلامت و بهره‌وری نیروی کار، سالم سازی محیط کار  و کمک در امر دستیابی به رفاه اجتماعی است.

نگهداری و بهبود حداکثر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کارکنان مشاغل مختلف، از طریق پیشگیری از خطرات تهدید کننده سلامت کارگران، مطالعه شرایط نامناسب محیط کار و اثرات سوء آن بر تندرستی آنان قابل دسترسی است. بنابراین کارشناس بهداشت حرفه ای برای رسیدن به این هدف، به کمک دانش خود ازمحیط کار، فرایندهای کاری، خطرات وعوامل زیان‌آور محیط کار و نیز تاثیرات این عوامل بر سلامت شاغلین، از طریق بررسی، ارزیابی، اندازه گیری وکنترل عوامل زیان آورمحیط کار، پیوسته درصدد ایمن کردن و بهسازی محیط های کاری است.