مسئول کتابخانه: سرکار خانم عاطفه عزیزیان

شماره تماس :  35220144-023

داخلی: 1030

آدرس: دامغان- بلوار چشمه علی- بالاتر از بیمارستان ولایت- دانشکده بهداشت دامغان

صندوق پستی:36716-37915

پست الکترونیک کتابخانه :