مسئول کتابخانه: سرکار خانم عاطفه عزیزیان

شماره تماس :  35220144-023

داخلی: 1030

نمابر: 35220140-023

آدرس: دامغان- بلوار چشمه علی- بالاتر از بیمارستان ولایت- دانشکده بهداشت دامغان

صندوق پستی:36716-37915

پست الکترونیک کتابخانه :

 

ساعت کاری میز امانت:  شنبه تا چهارشنبه  ساعت 7:30 تا 15:30 

ساعت کاری سالن مطالعه:  شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30 تا 20:00

 

فرم ارسال درخواست