تماس با ما:

آدرس: دامغان بلوار چشمه علی جنب بیمارستان ولایت دانشکده بهداشت

 

تلفن: 02335220144   داخلی :1059

فکس: 02335220140

کد پستی: 3671637915

پست الکترونیک: healthfaculty@semums.ac.ir