نام و نام خانوادگی: فرین فاطمی

 مقطع تحصیلی: دکترای سلامت در حوادث و بلایا

 رتبه علمی در گروه: استادیار

 تلفن ثابت: 35221056 - 023

 زمینه ها و علایق پژوهشی: ارزیابی آمادگی مراکز آموزشی، اداری و صنعتی در حوادث و بلایا، تدوین برنامه پیشگیری،آمادگی، پاسخ و بازیابی در حوادث و بلایا

 ایمیل آکادمیک: f_fatemi@semums.ac.ir

 ایمیل: farin.fatemi@gmail.com