نام و نام خانوادگی: فرین فاطمی

مقطع تحصیلی: دکترای سلامت در بلایا و فوریت ها

رتبه علمی در گروه: استادیار

تلفن ثابت: 35220144 - 023

زمینه ها و علایق پژوهشی: مدیریت بحران و پیشگیری از شرایط اضطراری در محیط های کار _ ارزیابی آمادگی بیمارستان ها و صنایع در برابر حوادث و بلایا

ایمیل آکادمیک: f_fatemi@semums.ac.ir

ایمیل: farin.fatemi@gmail.com

طرح دوره/درس