درباره ما

 کتابخانه دانشکده بهداشت دامغان در تابستان  سال 1373 راه اندازی شد. در حال حاضر این کتابخانه پس ازانتقال به ساختمان جدید دانشکده بهداشت دامغان در سال 1393،  با تعداد 10697جلد کتاب فارسی، 1424 جلد کتاب لاتین، 36 عنوان مجله فارسی، 19 عنوان مجله لاتین، 59 عنوان CD مشغول ارائه خدمت به کاربران خود می باشد.

گروه های آموزشی دانشکده عبارتندازبهداشت عمومی کارشناسی پیوسته،مهندسی بهداشت حرفه‌ای – کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته،مهندسی بهداشت محیط – کارشناسی ارشد، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته

رده بندی کتابخانه براساس رده بندی پزشکی NLM  می باشد.سیستم کتابخانه به صورت  مخزن باز می باشد.

 ازسال 1393، کتابخانه مجهز به نرم افزارآذرخش شده  است که درخارج ازمحیط دانشگاه جستجوی منابع ازطریق اینترنت امکان پذیر می باشد.

جامعه استفاده کننده ازکتابخانه دانشکده بهداشت  دامغان شامل دانشجویان مقاطع کارشناسی پیوسته، ناپیوسته، کارشناسی ارشد، پرسنل دانشکده، اساتیدهیات علمی وکارکنان مراکزبهداشتی درمانی می باشد. همچنین پژوهشگران سایردانشگاه ها نیزمجازبه استفاده ازمنابع کتابخانه می باشند .

این کتابخانه دارای سالن مطالعه با متراژ200 مترمربع، 12 عدد میز مطالعه دو نفره حائل دار، 4 عدد میزمطالعه 4 نفره حائل دار و 40 عدد صندلی مطالعه می باشد.

 شماره شابکا کتابخانه (شناسگراستاندارد بین المللی کتابخانه ها ثبت  شده درمرکز اسناد و کتابخانه ملی کشور201710003 –  IRمی باشد.

اهداف و وظایف کتابخانه

چشم انداز کتابخانه دانشکده بهداشت دامغان

خدمات کتابخانه 

ساعت کاری میزامانت:  شنبه تا چهارشنبه  ساعت 7:30 تا15:30 

ساعت کاری سالن مطالعه:  شنبه تاچهارشنبه ساعت 7:30تا 22:00

نشانی: دامغان -  بلوارچشمه علی - بالاترازبیمارستان ولایت -  دانشکده بهداشت دامغان - کتابخانه

شماره تماس : 023-35220144

 داخلی: 1030