عملکرد سالیانه کتابخانه  دانشکده بهداشت دامغان در سال 1400

 

دریافت گزارش عملکرد سال 1400 درقالب فایل pdf

 

 • گزارش توسعه مجموعه منابع چاپی:

تعداد کتاب های خریداری شده

کتب اهدایی

کتاب لاتین

کتاب فارسی

بیمارستان/ دانشکده

تعداد نسخه

تعداد عنوان

تعداد نسخه

تعداد عنوان

تعداد نسخه

تعداد عنوان

139

111

12

12

93

43

دانشکده بهداشت دامغان

 

 • گزارش میزان استفاده از منابع کتابخانه :

تعداد تمدید انجام شده

تعداد عنوان امانت بین کتابخانه ای پس داده شده

تعداد عنوان امانت بین کتابخانه ای گرفته شده

تعداد نسخه امانت

تعداد عنوان امانت

بیمارستان/ دانشکده

کتاب لاتین

کتاب فارسی

کتاب لاتین

کتاب فارسی

393

0

1

7

491

6

219

دانشکده بهداشت دامغان

 

 • گزارش تعداد کارگاههای آموزشی:

 

ردیف

نام کارگاه

 

گروه هدف

تاریخ برگزاری

سخنران

تعداد شرکت کننده 

مستندات

لینک صفحه ای

از وبسایت که مستندات

در آنجا ذکر شده است.

صدور

گواهی

1

آشنایی با

پایگاه های

Springer  و  wiley

کتابداران

دانشجویان

1400/09/18

ساعت : 12 - 10  

خانم

عزیزیان

24

   اینجا کلیک کنید.

-

 

 

 

 • گزارش برگزاری جلسات با ریاست یا معاونین دانشکده/ بیمارستان و.... و موارد مورد بررسی:

ردیف

تاریخ جلسات

موضوع

1

1400/03/28

بررسی پایش برنامه عملیاتی، نحوه تکمیل دقیق چک‌لیستهای ارزشیابی

وب‌سایتهای کتابخانه‌ای، نحوه تهیه مستندات، روزآمدسازی وب‌سایت

کتابخانه‌ها و برنامه‌ریزی کارگاه‌های آموزشی توسط کتابداران برای مخاطبان

دانشکده و بیمارستان

2

1400/09/10

بررسی موجودی منابع مربوط به رشته ایمنی و بهداشت حرفه‌ای جهت خرید کتابهای مورد‌نیاز رشته مذکور

3

1400/12/18

ارائه نکاتی در خصوص تهیه مستندات برنامه پایش عملیاتی و تکمیل گزارش عملکرد سالیانه کتابخانه‌ها

 

 

اطلاعات مربوط به وبسایت کتابخانه:

تعداد مراجعه به وب سایت کتابخانه: 2135

دستنامه و راهنماهای آموزشی تهیه شده به فرمت pdf  یا  html (در لینک الزامی است):

 

 

 

 

 

 

تعداد مراجعه و دانلود دستنامه آموزشی:   283

ایجاد شبکه اجتماعی توسط کتابخانه:   بلی            خیر *

لیست خرید و هزینه کرد سال 1400 در کتابخانه:

ردیف

نوع هزینه انجام شده (غیر از خرید کتاب) شامل هزینه های تعمیرات تجهیزات کامپیوتری و عمرانی و ....

1

صحافی 288 نسخه کتاب آسیب‌دیده پرمراجعه

2

شارژ کپسول‌های آتش‌نشانی

 

تعداد منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه

تعداد نسخ کتاب فارسی:  10981                                     تعداد عنوان کتاب فارسی: 4837

تعداد نسخ کتاب لاتین:    1447                                     تعداد عنوان کتاب لاتین: 1072

پایان نامه: 85

طرح تحقیقاتی: 8

منبع غیر چاپی مانند CD و ...  59

 

سایر اقدامات انجام شده در کتابخانه:

خدمات مجموعه سازی

 • قفسه‌خوانی کتابهای کتابخانه و وجین کتابهای قدیمی و مستهلک
 • سیاهه‌برداری از کتابهای پراستفاده آسیب‌دیده و ارسال آنها جهت صحافی
 • تنظیم لیست کتابهای موردنیاز کاربران کتابخانه

خدمات فنی

 • کنترل عناوین خریداری شده با فهرست سفارش و بررسی کتابها جهت عدم وجود مشکل چاپی
 • فهرست‌نویسی و آماده‌سازی 244 نسخه کتاب فارسی و لاتین ( شامل ثبت در دفتر ثبت، مهر کتاب، ثبت در سیستم

آذرسا، پرینت لیبل و بارکد، نصب آنها روی کتاب و قرار دادن کتابها در قفسه )

خدمات اطلاع‌رسانی

 • تکمیل اطلاعات و روزآمدسازی وب‌سایت کتابخانه طبق دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • روز‌آمدسازی اطلاعات کتابخانه در قسمت شابکا کتابخانه ملی
 • تکمیل اطلاعات مفصل کتابخانه و سایر موارد خواسته شده در سامانه ارزیابی کتابخانه‌ها و کتابداران
 • شرکت در وبینارهای برگزار شده توسط کتابخانه مرکزی و دانشگاه‌های علوم‌پزشکی سراسر کشور

خدمات مدیریتی

  • شرکت در جلسات برگزار شده با کتابخانه مرکزی در خصوص نحوه تکمیل فرم پایش برنامه عملیاتی و سایر--

اطلاع‌رسانی‌های لازم

 • ارائه خدمات به کاربران کتابخانه
 • نظارت بر امور و مسائل کتابخانه
 • عضویت و تسویه حساب کاربران کتابخانه

 

 

 

 

 

سال 1400