واحد فناوری اطلاعات دانشکده بهداشت با هدف ارائه خدمات، زير نظر رئيس مركز و معاونت آموزشی و با هماهنگي مدیریت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه اداره مي‌شود. اين مركز داراي وظایف به‌ شرح زير است:

 

1- وظایف عمومی:

 

 • تهيه و به روز نگاه داشتن شناسنامه تجهيزات رايانه‌اي، تجهيزات شبكه

 

 • ارسال گزارش فعاليت‌هاي انجام شده (سخت افزار، نرم افزار، شبكه و ...) در قالب فرم‌هاي تدوين شده و دستورالعمل‌هاي مديريت بصورت روزانه به مديريت فناوري اطلاعات

 

 • انجام مراحل كارشناسي فني خريد و تاييد فاكتورهاي خريد در محدوده سقف مجاز

 

 • حضور مستمر در جلسات هماهنگي و بازآموزي‌هاي برگزار شده توسط مديريت و در مواقعي كه حضور ممكن نيست، كسب اجازه از مديريت

 

 • اعلام نيازهاي آموزشي به مديريت و ارتقا سطح علمي و عملي با گرفتن آموزش‌هاي لازم و ...

 

2- وظایف در حوزه سخت افزار:

 

 • نظارت بر روند خريد تجهيزات رايانه‌اي

 

 • دريافت يا تكميل فرم درخواست خريد تجهيزات رايانه‌اي

 

 • بررسي كارشناسي علت نياز خريد تجهيزات رايانه‌اي و تاييد، يا عدم تاييد نياز

 

 • تهيه ليست تجهيزات مناسب با نياز (در صورت تاييد نياز) طبق مشخصات ارائه شده از سوي مديريت فناوري اطلاعات

 

 • بررسي فني قطعات و گارانتي‌هاي ارائه شده و مطابقت با ليست تهيه شده و فاكتور تاييد شده

 

 • تشخيص عيوب سخت افزاري سيستم‌ها و رفع عيب تجهيزات در حد آموزش‌هاي داده شده

 

 • نظارت بر فرآيند ارسال تجهيزاتي كه نياز به تعمير دارند (مانند چاپگر) به شركت‌هاي خصوصي و كنترل كيفيت تعمير تجهيزات

 

3- وظايف در حوزه شبكه:

 

 • نگهداري صحيح از كليه تجهيزات شبكه اعم از Active  وPassive  بر اساس استانداردهاي فن‌آوري اطلاعات

 

 • آگاهي از كاربرد و نحوه عملكرد تجهيزات Active

 

 • آگاهي از نحوه ارتباط مركز تا ساختمان مركزي و دسترسي به شبكه اينترانت و اينترنت

 

 • آگاهي از نحوه عيب يابي دروني شبكه و برخورد با مشكلات احتمالي

 

 • حفظ، نگهداري، پشتيباني و عيب يابي از نقطه ابتدايي تا انتهايي شبكه موجود

 

 • مطلع نمودن مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات از هرگونه تغيير، تحول و نيازها

 

 • عيب يابي و رفع مشكل شبكه‌ا ي كليه سيستم‌هاي كامپيوتري موجود در مركز مربوطه ( IPو كارت شبكه و... )

 

4- وظايف در حوزه نرم افزار:

 

 • پيگيري و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع مشكلات نرم افزاري و بهبود سيستم

 

 • هماهنگي با مديريت فناوري اطلاعات در خصوص عقد قراردادهاي پشتيباني نرم افزارها

 

 • آشنايي فني با نرم افزارها و سخت افزارهاي مربوطه

 

 • آگاهي كامل از تنظيمات نرم افزار اتوماسيون اداري

 

 • تاييد اتمام كار پروژه‌ها و يا فاكتورهاي نرم افزاري

 

 • مطلع بودن از هر گونه تغيير و تحول نرم افزاري

 

 • رفع آلودگي‌هاي ويروسي بوجود آمده در كامپيوترهاي اداري

 

5- وظايف در حوزه وب سايت:

 

 • نظارت مستقيم بر روي وب سايت واحد خود، انتقال مشكلات و پيگيري آنها

 

 • به روز نگه داشتن مطالب وب سايت ( اخبار و اطلاعيه و ...)

 

 • نظارت كارشناسIT  برروي كار رابط وب سايت

 

6- وظايف در حوزه  اينترنت:

 

 • آشنايي با نحوه ساختن VPN استفاده از امكانات اينترنت FTP،FTP2 ، حجم download  و نرم افزارهاي جانبي

 

 • شناساييerror هاي سيستم جهت اتصال به اينترنت

 

 • پیگیری امور مربوط به اینترانت سامانه شمس (شبکه ملی سلامت)