لیست الفبایی مجموعه منابع الکترونیک رایگان و مشترک وزارت بهداشت

علیرغم اتمام اشتراک تعدادی از پایگاه های اطلاعاتی، دسترسی و امکان جستجوی منابع و دریافت متن کامل (مقاله، کتاب و ...) به صورت رایگان از سوی ناشر برقرار است.

به منظور استفاده از منابع الکترونیک مشترک در خارج از محیط دانشگاه می توانید از VPN استفاده نمایید.

 

منابعی که با VPN یا شبکه دانشگاه قابل دسترسی است.

منابعی که دسترسی به آن ها رایگان است.

منابعی که دسترسی به بخشی از آن ها رایگان است.

منابعی که اشتراک شان به پایان رسیده است.

 

**Type: D=Database ,  J=Journal, B=Book,  E=Evidence Base Medicine, M=Multimedia, L= Local Resources, F=Free Medical Resources  

Database

Type**

Access

BioMedCentral

F

Cochrane Iran Associate Center

مرکز همکار کاکرین ایران

L

Directory of Open Access Books

F

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

F

Embase

D

Essential science indicators (ESI)

D

Free Books For Doctors

F

Google scholar

D

Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc)

 

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

L

Islamic World Science Citation Database (ISC)

(ISC)  پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

L

Journal citation reports (JCR)

D

MagIran

بانک اطلاعات نشریات کشور

L

OVID

D

PubMed

D

ScienceDirect

D

Scientific Information Database (SID)

(SID) پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

L

Scopus

D

UpToDate

D/E

Web of Science (ISI)

D