مدیر گروه بهداشت محیط

 

نام و نام خانوادگی: حسن کرامتی

مقطع تحصیلی: دکترای مهندسی بهداشت محیط

رتبه علمی در گروه: مربی

تلفن ثابت: 35220141 - 023

زمینه ها و علایق پژوهشی: 

ایمیل آکادمیک: hkeramati@semums.ac.ir

ایمیل: hkramatee@gmail.com