معاون پژوهشی دانشکده بهداشت

دکتر روح الله رستمی

 

 

 

آدرس: دامغان- بلوار چشمه علی- بالاتر از بیمارستان ولایت- دانشکده بهداشت دامغان

تلفن دفتر معاونت: 02335220133

دورنگار: 02335220140

مرکزتلفن: 35220147-02335220144