مشاوره اطلاعاتی
 
خدمات مشاوره اطلاعاتی که توسط کتابخانه دانشکده بهداشت ارائه می شود به شرح زیر است :
- آموزش راهکارهای جستجو و بازیابی اطلاعات از پایگاه و منابع اطلاعاتی
- انتخاب مجلات معتبر و شناسایی مجلات نامعتبر
- هماهنگی با کتابخانه مرکزی جهت تهیه متن کامل مقالات ( خدمات تحویل مدرک )
- استفاده از نرم افزار آذرسا
- آموزش نحوه تمدید و رزرو آنلاین منابع و ...
 
روش های ارائه مشاوره اطلاعاتی :
 
1- مراجعه حضوری به کتابخانه دانشکده بهداشت دامغان در روزهای شنبه و دوشنبه ساعت 12 – 10
2- تکمیل فرم آنلاین مشاوره اطلاعاتی
• فرم آنلاین درخواست مشاوره اطلاعاتی
3- ارسال پرسش به نشانی پست الکترونیک زیر و دریافت پاسخ در زمانی کوتاه
healthfacultylibrary@semums.ac.ir