کارشناس  تغذیه : سرکار خانم زینب خرسند

تحصیلات: کارشناسی ارشد حقوق

 

معرفی واحد تغذیه

           اداره تغذیه کلیه امور مربوط به تغذیه دانشجویان اعم از برنامه ریزی، ارائه آمار و اطلاعات، نظارت بر روند تهیه،آماده سازی، طبخ و توزیع غذا، نظارت بر مسائل بهداشتی و هماهنگی کلیه امور مرتبط با غذای دانشجویان را بر عهده دارد. ضمناً تغذیه دانشجویان ساکن در خوابگاه تحت پوشش را انجام می دهد. تهیه غذای اردوهای دانشجویی همچنین برگزاری و پذیرایی مدعوین کلیه مناسبت های مرتبط به معاونت دانشجویی و فرهنگی نیز از جمله وظایف این اداره می باشد.

 

در طول سال تحصیلی وعده غذایی ناهار جهت کلیه دانشجویان در  دو سالن غذا خوری مجزا خواهران و برادران در سلف  دانشکده و همچنین وعده غذایی شام و صبحانه صرفا جهت دانشجویان ساکن خوابگاه درسالن خوابگاهها توزیع می گردد.

·         دانشجویان گرامی

·         غذای روز فروش به تعداد محدود ، جهت دانشجویانی که موفق به رزرو غذا نشده اند با قیمتی معادل سه برابر قیمت غذا در وعده غذایی ناهار و شام توزیع میگردد.

·         در صورت رزرو غذا و عدم دریافت آن توسط دانشجو طبق آیین نامه تغذیه جریمه عدم دریافت غذا اعمال می گردد.

 

 

1-آیین نامه تغذیه

2-دستور العمل های رزرو و شارژ غذا(آدرس سایت)

2-راهنمای دریافت غذا 

 

 

 

 

بسته به شرایط یکی از پیغامهای زیر بر روی صفحه نمایش دستگاه نشان داده می شود.

 

1. "ژتون دارد" شما از قبل برای آن وعده غذایی رزرو نموده اید.

2. "ژتون ندارد" شما برای آن وعده غذایی رزرو نکرده اید.

3. "خورده شده" شما غذای آن وعده را خورده اید.

4. "کاربر نامعتبر" مشخصات شما در سیستم تعریف نشده است.

5. "سلف نامعتبر" شما برای این سلف غذا رزرو نکرده اید.

6. "تاریخ کارت گذشته" مدت اعتبار کارت شما به پایان رسیده است.

7. "کانال غیر مجاز" شما اجازه استفاده از این دستگاه را ندارید.

8. "خارج از وعده" در ساعات مجاز تحویل غذا نیستیم.