اخذ مبلغ جریمه عدم دریافت غذای رزرو شده ازابتدای نیمسال دوم تحصیلی 1403-1402 اجرا می گردد

اخذ مبلغ جریمه عدم دریافت غذای رزرو شده ازابتدای نیمسال دوم تحصیلی 1403-1402 اجرا می گردد

اخذ مبلغ جریمه عدم دریافت غذای رزرو شده ازابتدای نیمسال دوم تحصیلی 1403-1402 اجرا می گردد

باتوجه به نامه شماره 1402/162847 مورخ 1402/10/30 سرپرست محترم معاونت فرهنگی ودانشجویی دانشگاه (نامه پیوست) به اطلاع کلیه دانشجویان محترم دانشکده پرستاری ومامایی می رساند با توجه به آئین نامه تغذیه دانشجویان دانشگاه های کشور،اخذ مبلغ جریمه عدم دریافت غذای رزرو شده از ابتدای ترم جدید تحصیلی بهمن ماه 1402  اجرا می گردد.

 

  • کد خبر : 49406
لینک کوتاه خبر :
امیر شیرخانی
خبرنگار

امیر شیرخانی