آدرس:دامغان - بلوار چشمه علی - جنب بیمارستان ولایت - دانشکده بهداشت دامغان

تلفن: 7- 35220144 - 023

فاکس: 35220140 - 023

كد پستي:3671637915