بازدید فرماندار محترم شهرستان دامغان از خوابگاه تازه تاسیس دانشک

بازدید فرماندار محترم شهرستان دامغان از خوابگاه تازه تاسیس دانشکده بهداشت

بازدید فرماندار محترم شهرستان دامغان از خوابگاه تازه تاسیس دانشکده بهداشت

 بازدید فرماندار محترم شهرستان دامغان از خوابگاه تازه تاسیس

بازدید فرماندار محترم شهرستان دامغان از خوابگاه تازه تاسیس دانشکده بهداشت

بازدید فرماندار محترم شهرستان دامغان از خوابگاه تازه تاسیس دانشکده بهداشت

فرماندار محترم شهرستان دامغان جناب آقای مجد به همراه جناب آقای دکتر چگینی معاون محترم عمرانی و جناب آقای مهندس فولادیان معاون محترم برنامه ریزی همراه با اصحاب رسانه در تاریخ 1398/11/15 از پروژه خوابگاهی در دست احداث دانشکده بهداشت بازدید نمودند.

لازم بذکر است این خوابگاه با ظرفیت 220 نفر و پیشرفت فیزیکی 95 درصد، در آینده ای نزدیک انشاالله مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

کلمات کلیدی
امیر شیرخانی
تهیه کننده:

امیر شیرخانی

تصاویر