جلسه شورای آموزشی دانشکده بهداشت

جلسه شورای آموزشی دانشکده بهداشت

جلسه شورای آموزشی دانشکده بهداشت

جلسه شورای آموزشی دانشکده بهداشت دامغان در سال جدید مورخ 1400/01/15 با حضور ریاست، معاونت آموزشی، مسئول EDO و مسئول آموزش دانشکده در محل اتاق کنفرانس برگزار گردید. در این جلسه بر اساس گزارش سامانه نوید فعالیت اساتید مورد بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

کلمات کلیدی
امیر شیرخانی
تهیه کننده:

امیر شیرخانی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *