دانشکده بهداشت میزبان جمعی از دانش آموزان

دانشکده بهداشت میزبان جمعی از دانش آموزان

دانشکده بهداشت میزبان جمعی از دانش آموزان

دانشکده بهداشت میزبان جمعی از دانش آموزان

چهارشنبه مورخ 18بهمن ماه 1402 دانشکده بهداشت میزبان جمعی از دانش آموزان تعدادی از دانش آموزان مدرسه هیئت امنایی ایمان شهرستان دامغان از دانشکده بهداشت بازدید نمودند در این بازدید رشته های مختلف دانشکده توسط اساتید محترم برای دانش آموزان معرفی شد و آنها از نزدیک با امکانات و آزمایشگاه های مختلف دانشکده آشنا شدند

  • کد خبر : 49648
لینک کوتاه خبر :
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

تصاویر