رونمایی از سامانه جامع طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های علوم پز

رونمایی از سامانه جامع طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های علوم پزشکی کشور

رونمایی از سامانه جامع طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های علوم پزشکی کشور

رونمایی از سامانه جامع طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های علوم پزشکی کشور

به گزارش رییس محترم مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت،  "سامانه جامع طرح های تحقیقاتی  و پایان نامه های علوم پزشکی کشور" از زیر مجموعه های سامانه نوپا به آدرس https://rpis.research.ac.ir راه اندازی شده است.

کلمات کلیدی
امیر شیرخانی
تهیه کننده:

امیر شیرخانی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *