زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402

قابل توجه دانشجویان گرامی؛ زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402 به شرح ذیل می باشد  

ورودی های 13981-13982-13971-13972-13961-13962-13951-13952-13941-13942-13931-13932-13921-13922 13991-13992 همه مقاطع 8 بهمن 8 صبح  تا 12 شب 

ورودی های 14002-14001 همه مقاطع 9 بهمن  8 صبح  تا 12 شب

ورودی های 14012-14011 همه مقاطع  10 بهمن  8 صبح  تا 12 شب

ورودی های 14022-14021 همه مقاطع 11 بهمن  8 صبح  تا 12 شب

همه ورودی ها در تمامی مقاطع از تاریخ 12  لغایت 13 بهمن میتوانند نسبت به انتخاب واحد یا تکمیل انتخاب واحد خود اقدام نمایند.

  • کد خبر : 48721
لینک کوتاه خبر :
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم