مراسم فاتح خوانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

مراسم بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

مراسم بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

مراسم بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی روز یکشنبه مورخ 1398/10/15 در محل نمازخانه دانشکده بهداشت دامغان برگزار گردید.

 

مراسم فاتح خوانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
کلمات کلیدی
امیر شیرخانی
تهیه کننده:

امیر شیرخانی