هشتمین جلسه کمیته نظارت بر طرحهای تحقیقاتی دانشکده بهداشت دامغان

هشتمین جلسه کمیته نظارت بر طرحهای تحقیقاتی دانشکده بهداشت دامغان در سال 1399

هشتمین جلسه کمیته نظارت بر طرحهای تحقیقاتی دانشکده بهداشت دامغان در سال 1399

هشتمین جلسه کمیته نظارت بر طرحهای تحقیقاتی دانشکده بهداشت دامغان در سال 1399

هشتمین جلسه کمیته نظارت بر طرحهای تحقیقاتی دانشکده بهداشت دامغان در سال 1399 ، با حضور اعضاء کمیته نظارت بر طرحهای تحقیقاتی دانشکده در محل دفتر معاونت تحقیقات و فناوری برگزار گردید و گزارش نظارت طرح های تحقیقاتی اعضاء محترم هیأت علمی ، پاسخ ناظران و سایر موارد از جمله درخواست های رسیده به کمیته مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

 

کلمات کلیدی
امیر شیرخانی
تهیه کننده:

امیر شیرخانی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *