وام تحصيلي و مسكن نيمسال دوم 99-1398

وام تحصيلي و مسكن نيمسال دوم 99-1398

ثبت نام وام تحصيلي و مسكن نيمسال دوم سالجاري متقاضيان لازم است با مراجعه به پرتال تسهيلات به صورت اينترنتي در مهلت مقرر (از12 /11 /98 لغايت 25 /11 /98) ثبت نام نمايند.

وام تحصيلي و مسكن نيمسال دوم 99-1398

مشاهده اطلاعیه وام تحصيلي و مسكن نيمسال دوم 99-1398

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند :

 ثبت نام وام تحصيلي و مسكن نيمسال دوم سالجاري متقاضيان لازم است با مراجعه به پرتال تسهيلات به صورت اينترنتي در مهلت مقرر

(از12 /11 /98 لغايت 25 /11 /98) ثبت نام نمايند.

 

کلمات کلیدی
امیر شیرخانی
تهیه کننده:

امیر شیرخانی