بازدید معاونت محترم آموزشی دانشگاه از دانشکده بهداشت

بازدید معاونت محترم آموزشی دانشگاه از دانشکده بهداشت

بازدید معاونت محترم آموزشی دانشگاه از دانشکده بهداشت

بازدید معاونت محترم آموزشی دانشگاه از دانشکده بهداشت

جناب آقای دکتر کسائیان معاون محترم آموزشی دانشگاه به همراه سرکار خانم دکتر هدایتی، جناب آقای دکتر قدس، سرکار خانم ایزدی، سرکار خانم مبینی از دانشکده بهداشت بازدید نمودند.در این بازدید معاون محترم آموزشی دانشگاه وضعیت دانشکده را مطلوب ارزیابی نمودند.
همچنین در این بازدید جناب آقای دکتر کسائیان با اعضای محترم هیات علمی و کارکنان دانشکده جلسات جداگانه را برگزار کردند.
لینک کوتاه خبر :
امیر شیرخانی
تهیه کننده:

امیر شیرخانی

تصاویر

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *