مسئول اداره خوابگاه‌هاخانم صدیقه مدیحی

تحصیلات :کارشناسی

********************************

اداره امور خوابگاه ها

 

اداره خوابگاه های دانشکده بهداشت  با هدف فراهم سازی مکانی امن و آسوده جهت اقامت دانشجویان غیربومی سعی در ایجاد بستری مناسب در راستای کمک به رشد تعالی همه جانبه دانشجویان در طول ایام تحصیل دارد.

این اداره زیرمجموعه مدیریت دانشجوئی می باشد که به امور مربوط به اسکان دانشجویان غیربومی شاغل به تحصیل در شهر دامغان  می پردازد.

مجموعه خوابگاه های دانشکده بهداشت دامغان  با 1 خوابگاه در بخش خواهران و 1 خوابگاه در بخش برادران ، بعد از بررسی درخواستهای خوابگاه از بین دانشجویان متقاضی ، با توجه به ظرفیتهای موجود اقدام به اسکان واجدین شرایط می نماید.

 

خوابگاه دخترانه 15خرداد: دامغان بلوار چشمه علی- بالاتر از بیمارستان ولایت- مجموعه دانشکده بهداشت
شماره تماس:02335220136

 

  

 

خوابگاه پسرانه قدس: دامغان بلوار چشمه علی- بالاتر از بیمارستان ولایت- مجموعه دانشکده بهداشت 

 

 

 

امکانات موجود در هراتاق:

 

 

 

این امکانات شامل تخت و کمد به تعداد ساکنین اتاق- موکت- پرده- یخچال- جاکفشی- رو فرشی- فرش می‌باشد تهیه و تامین لوازم شخصی از جمله لوازم خواب برعهده خود دانشجویان می باشد. 

 

 

 

امکانات موجود در فضا های عمومی خوابگاه‌ها

 

 

 

-اجاق گاز- کامپیوتر-WiFi- تلویزیون اینترنت- واحد فرهنگی- واحد مشاوره- اتاق مطالعه- تلفن همگانی- وسایل ورزشی داخل محوطه- آبسرد کن- آب شیرین کن- کمک‌های اولیه- کپسول‌های آتشنشانی               

 

 

 

واحد اسکان:

 

 

 

ازدو  بخش واحد اسکان خواهران- برادران- تشکیل یافته است از جمله وظایف این واحد عبارتند از:

 

 

 

        اسکان دانشجویان جدیدالورود مهر ماه و بهمن ماه درخوابگاه‌ها

 

 

 

 

       صدوربرگه تسویه حساب برای دانشجویان فارغ التحصیل

 

 

 

       ایجاد شرایط مناسب وبی دغدغه برای سکونت دانشجویان

 

 

 

       جابجایی اتاق دانشجویان متقاضی در طی سال تحصیلی در صورت امکان

 

 

 

     

 ارجاع موارد مشکل ساز به مرکز مشاوره و راهنمائی 

اسکان در اتاقها

 

 

 

 

الف ) 1و2نفره                                                            100درصد

 

 

 

ب) 3و 4 نفره                                                             70 درصد

 

 

 

ج)  5و6 نفره                                                              60 درصد

 

 

 

د) 7و8 نفره                                                               50 درصد

 

 

 

ه) اتاق ها و سالنهای اضطراری موقتی بیش از 9 نفر              20 درصد 

 

 

مراحل اخذ مجوزاقامت در خوابگاه:

 

 

 

متقاضی خوابگاه بایستی نسبت به انجام مراحل ذیل اقدام نمایند:

 

 

 

       معرفی نامه از امور دانشجویی

 

 

 

        تنظیم سند تعهد محضری در یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور طبق فرم بارگذار ی شده در سایت دانشگاه یا دانشکده.

 

 

 

     تکمیل درخواست و پرسشنامه ها و امضای فرم تعهد رعایت مقررات و قوانین خوابگاه توسط دانشجوو ارائه مدارک لازم.

 

 

 

       صدرمجوز اقامت درخوابگاه

 

 

 

        دانشجویان دانشکده بهداشت پس از تشکیل پرونده جهت خوابگاه و امکانات رفاهی به خوابگاه  مذکور معرفی می گردند.    

 

 

 

 

نکات قابل توجه:

 

 

 

.  مجوز خوابگاه در شروع هر سال تحصیلی در صورت داشتن ظرفیت تمدید می گردد

 

 

 

    دانشجویانی که به هر علت خوابگاه را ترک می نمایند (انتقالی- مهمانی- انصراف- اقامت درشهر) با دفترخوابگاه در اسرع وقت با خوابگاه تسویه حساب نمایند و مجوز دریافتی را پس ازتسویه حساب با دفترخوابگاه به امور دانشجوئی دانشگاه تحویل نمایند در صورت عدم تسویه حساب حتی در صورت عدم سکونت اجاره بها ءخوابگاه تا 10 برابر قابل احتساب می باشد.

 

 

 

   دانشجویان غیربومی که درسطح شهر مبادرت به اجاره منزل می نمایند می تواننداز وام مسکن که هر نیمسال پرداخت می گردد استفاده نمایند در خواست ازطریق دا نشکد ه مربوطه پیگیری گردد.

 

 

 

     در صورت محدودیت اسکان در خوابگاه مدت زمان استفاده از خوابگاه با توجه به مقاطع تحصیلی کاهش می یابد.