معرفی گروه آموزشی

تاریخچه گروه

با توجه به در نظر داشتن استراتژی توسعه پایدار در همه فعالیت ها و خدمات ارائه شده در جامعه ایران، وضعیت اقتصادی موجود و ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب و نیاز روزافزون صنایع و سازمان های مختلف کشور به نیروی انسانی متخصص جهت استقرار و ارتقاء مدیریت سلامت، ایمنی و محیط‌زیست در سال 1396 فرم تقاضا برای تأسیس رشته تحصیلی مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست ‌در مقطع کارشناسی ارشد تکمیل و به همراه برنامه دروس و مستندات ذیربط به ریاست محترم دانشگاه ارسال گردید.  موضوع در شورای محترم آموزشی دانشگاه مطرح و پس از تصویب، به شورای محترم دانشگاه ارائه گردید و در جلسه شورای محترم دانشگاه نیز با راه‌اندازی رشته مذکور موافقت بعمل آمد.  سپس برنامه پیشنهادی منضم به فرم‌های تکمیل شده تقاضای راه‌اندازی رشته معاون محترم آموزشی دانشگاه به مدیر کل محترم دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی و دبیر شورایعالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و  آموزش پزشکی ارسال گردید.

در ادامه در سال 1398 گروه سلامت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) با ترکیبی از برخی اعضای هیات علمی گروههای علوم بهداشتی دانشکده و جذب اعضای هیات علمی جدید تأسیس شد و آغاز به فعالیت نمود.

 


اهداف گروه

 • اجرای کوریکولوم آموزشی مصوب عملی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت HSE 
 • تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز محیط‌های کار
 • نیازسنجی موضوعات فنی و تخصصی آموزشی حوزه HSE
 • تدوین و برنامه ریزی موضوعات فنی و تخصصی آموزشی حوزه HSE
 • اجرای دوره های فنی و تخصصی آموزشی حوزه HSE 
 • برنامه‌ریزی و اجرای سینمارها، کارگاه ها، کنفرانس های درون سازمانی در حوزه HSE

 

پروژه ها و لاینهای تحقیقاتی گروه

 • تجزیه و تحلیل خطر
 • ارزیابی و مدیریت ریسک های سلامتی، ایمنی و محیط زیستی
 • پایش های زیست محیطی
 • مدیریت بحران و شرایط اضطراری
 • ارتقاء سلامت و ایمنی در محیطهای کاری
 • آموزش بهداشت

 


چشم انداز

 • دستیابی به یکی از معتبرترین دپارتمان های آکادمیک در زمینه HSE در کشور
 • ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، مدیریتی، خدماتی و مشاوره ای دانش آموختگان به صنایع استان و سایر صنایع حاضر در منطقه 1 از مناطق 10 گانه دانشگاههای علوم پزشکی کشور

 

عکسهای مرتبط

 

معرفی اعضای گروه

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی/ درجه علمی

لینک CV

حمیدرضا ناصحی نیا

مهندسی بهداشت محیط/PhD

 

خلیل الله معینیان

مهندسی بهداشت محیط/PhD

 

فرین فاطمی

سلامت در بلایا و فوریت ها/PhD

 

علیرضا دهدشتی

مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار/PhD

 

محمدرضا قانع پور

آموزش بهداشت/PhD