دریافت راهنما در قالب فایل PDF
راهنمای تمدید آنلاین مدارک درامانت :
ازطریق ورودبه کتابخانه شخصی،مشاهده مدارک درامانت کاربرمی توانید مدارک درامانت خودراتمدید نمایید.
درخواست اعضا توسط کتابدارمیزامانت بررسی شده ونتیجه تمدید یارزروازطریق ایمیل اعلام می گردد.

اگرکتابی قابل تمدیدنباشد ، بدیهی است که بایدبه کتابخانه برگشت داده شود.

 

نام كاربري (هيئت علمي ) : شماره ملی 

كلمه عبور (هيئت علمي ) : شماره ملي

 

نام كاربري: شماره دانشجویی

كلمه عبور : شماره ملي

 

 توجه : در صورت عدم ورود با مشخصات ذكر شده به كتابخانه مراجعه و درخواست اصلاح نام كاربري نمائيد.

 

 

 

 

 

 

با استفاده از گزینه ی "ورود " از طريق نام كاربري و كلمه ي عبور خود بايد مراحل زير را انجام دهيد :

 

 

با انتخاب گزینه " کتابخانه شخصی" وارد صفحه شخصی خود شوید.

 

از طریق گزینه ی"مشاهده مدارک در دست امانت" مدارک در دست امانت خود را ببینید.

 

 

 کتابخانه مورد نظر خود را انتخاب و با  فشردن دکمه عملیات  وارد صفحه بعد شوید.

 

با تعیین تاریخ بازگشت ، نسبت به تمدید آن ها اقدام نمائید.

 

 

نتیجه از طریق ایمیل به اطلاع شما رسانده می شود.


 

 

فایل ها