دانلود فایل راهنمای تمدید آنلاین مدارک درامانت بصورت pdf

 

راهنمای تمدید آنلاین مدارک درامانت :
ازطریق ورودبه کتابخانه شخصی، مشاهده مدارک درامانت کاربرمیتوانید مدارک درامانت خودرا تمدید نمایید.
درخواست اعضا توسط کتابدارمیزامانت بررسی شده و نتیجه تمدید یارزرو از طریق ایمیل اعلام می گردد. اگرکتابی قابل تمدید نباشد ، بدیهی است که باید به کتابخانه برگشت داده شود.

نام کاربری (هیئت علمی ) : شماره ملی 

کلمه عبور (هیئت علمی ) : شماره ملی

 

نام کاربری: شماره دانشجویی

کلمه عبور : شماره ملی

 توجه : در صورت عدم ورود با مشخصات ذکر شده به کتابخانه مراجعه و درخواست اصلاح نام کاربری نمائید.

 

 

 

با استفاده از گزینه ی "ورود " از طریق نام کاربری و کلمه ی عبور خود باید مراحل زیر را انجام دهید :

با انتخاب ( کتابخانه ی شخصی )، وارد صفحه شخصی خود شوید و مدارک در دست امانت خود را ببینید:

یا اینکه با کلیک بر روی گزینه ( مدارک در دست امانت )، مدارک امانت گرفته خود را مشاهده نمایید:

 

با فشردن دکمه عملیات،  درخواست تمدید را اجرا نموده و تاریخ بازگشت را تعیین نمایید:

درخواست تمدید به کتابخانه ارسال می گردد:

نتیجه از طریق ایمیل به اطلاع کاربر می رسد.

 

تمدید آنلاین