آقای دکتر روح الله رستمی دهجلایی
استادیار مهندسی بهداشت محیط
     دانشکده بهداشت دامغان

 

 

 

********************************

آدرس: دامغان – بلوار چشمه علی- بالاتر از بیمارستان ولایت- دانشکده بهداشت دامغان

 

صندوق پستی : 36716-37915
نمابر : 02335220131
مرکزتلفن : 35220147 -02335220144
تلفن دفتر ریاست :02335220130