معاون آموزشی- دانشجویی دانشکده بهداشت

 

آقای دکتر خلیل الله معینیان

دکترای بهداشت محیط

مشاهده CV

آدرس: دامغان- بلوار چشمه علی- بالاتر از بیمارستان ولایت- دانشکده بهداشت دامغان

تلفن دفتر معاونت: 02335220132

دورنگار: 02335220140

مرکزتلفن: 35220147-02335220144