مسئول اداره آموزش: آقای سعید عظیمی

تحصیلات: کارشناسی مدیریت 

شماره تماس:35220135-023

********************************

یکی از مهم‌ترین اهداف فعالیت‌های دانشکده امر آموزش است که این مهم درحوزه معاونت آموزشی- دانشجویی صورت می‌پذیرد. اهم وظایف این بخش از حوزه معاونت آموزشی- دانشجویی شامل موارد ذیل است:

الف) فعالیت‌های مرتبط با اعضای هیئت علمی:

1- نیازسنجی، بررسی تقاضاهای استخدام و انتقال و نظارت بر انجام مراحل تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیئت علمی (قراردادی به پیمانی و از پیمانی به رسمی آزمایشی)

2- بررسی درخواست‌های ارتقاء پایه سالیانه و انجام اقدامات لازم

3- بررسی درخواست‌های ارتقاء مرتبه علمی و انجام اقدامات لازم

4- بررسی درخواست‌های استفاده از حق محرومیت از مطب (پیگیری و اجرای مصوبات شورای مربوطه)

5- بررسی درخواست‌های اعضای هیئت علمی درخصوص تحصیل در مقاطع بالاتر و نحوه ادامه تحصیل به صورت مأموریت آموزشی و یا مرخصی بدون حقوق

6- بررسی و تنظیم قراردادهای حق التدریس اعضای هیئت علمی شاغل و مدعو

ب) فعالیت‌های مرتبط با دانشجویان:

1- ثبت نام و نظارت بر مراحل مختلف انتخاب واحد دانشجویان (حذف و اضافه، حذف نهایی و ...) در مقاطع مختلف

2- برنامه ریزی درسی ابتدای هرترم و امتحانات در پایان هر ترم با همکاری گروه‌های آموزشی

3- نظارت بر برگزاری منظم کلاس‌های درس و امتحانات پایان ترم

4- نظارت بر روند تحصیلی دانشجویان از نظر مشروط بودن یا ممتازبودن آنها

5- پیگیری و ثبت نمرات دانشجویان از اعضای هیئت علمی

6- برگزاری جلسات متعدد شورای بررسی وتصویب پایان نامه‌ها، امتحانات جامع و دفاع دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی، Ph.D، دستیاری، ام.پی.اچ و کارشناسی ارشد

7- صدور گواهی‌های اشتغال به تحصیل برای مراکز مختلف

8- ارسال گزارش‌های فراغت از تحصیل دانشجویان به دانشگاه

9- اقدام برای برگزاری کارآموزی‌های رشته‌ها و مقاطع مختلف

10- تایید و امضاء پیش نویس دانشنامه‌های فارغ التحصیلان

11- برگزاری جلسات ماهانه شورای آموزش دانشکده برای برنامه ریزی آموزشی، رسیدگی به امور و درخواست‌های دانشجویان و سایر امور مربوط.....

ج) فعالیت‌های مربوط به دفتر توسعه آموزش دانشکده(Edo_Edc):

1- برگزاری کارگاه روش تدریس و استراتژی‌های آموزشی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

2- همکاری در ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی

3- بررسی و تصویب عناوین طرح‌های پژوهش در آموزش که متعاقباً اجرا خواهند شد (پژوهش در زمینه‌های نیروی انسانی، ساختار و فرآیندهای آموزش، کیفیت آموزش و ارتقاء آن، وغیره)

د) فعالیت های مربوط به حوزه اساتید مشاور:

1- ارائه خدمات به اساتید مشاور در جهت پیگیری وضعیت دانشجویان

2- پیگیری فعالیت ها ی اساتید مشاور

3- پیگیری وضعیت دانشجویان نیازمند به راهنمایی و مشاوره

هدف کلی گروه یا رشته ارتقاء کیفی و کمی آموزش علوم بهداشتی است.

 

فایل ها