معرفی  EDO دانشجویی دفتر توسعه آموزش:

مشارکت دانشجویان به عنوان یکی از ذینفعان اصلی امر آموزش، در کنار وجود شور، علاقه‌ و نگاه مثبت به آینده، می‌تواند به توسعه کمی و کیفی آموزش کمک شایانی داشته باشد. به منظور ارتقاء سطح مشارکت دانشجویان، اساسنامه کمیته‌های دانشجویی مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی تصویب و ابلاغ گردیده است.

 

اساسنامه کمیته های دانشجویی توسعه آموزش:

برای دانلود اساسنامه روی این لینک کلیک کنید