دانلود فایل آموزشی SID

در دنیای امروزی بانک های اطلاعاتی نقش مهمی را در گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهش در جوامع ایفا می کنند. بدیهی است میزان رشد تولیدات علمی منوط به دسترسی محققان و پژوهشگران به منابع علمی و بهره برداری از آنهاستمرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی با هدف ترویج و اشاعه اطلاعات علمی، گسترش و ارتقای خدمات اطلاع رسانی به محققان، سرعت بخشیدن به کاوش های علمی و نهایتا افزایش اثربخشی تحقیقات در کشور، در 16 مرداد سال 1383 افتتاح شد.

این مرکز وابسته به جهاد دانشگاهی بوده و تحت نظارت شورای علمی، خدمات خود را از طریق پایگاه اینترنتی به نشانی  www.sid.ir به مخاطبان عرضه می کند.

مهمترین ویژگی و مزیت این پایگاه جامعیت و روزآمدی منابع موجود در آن بوده و بر این اساس خدمات خود را به صورت فراگیر و در بخش های مختلف به شرح ذیل به کاربران ارائه می دهد:

بانک مقالات نشریات

نمایه سازی مقالات نشریات علمی پژوهشی کشور که از طریق کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری و کمیسیون نشریات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی صاحب مجوز می شوند.

نمایه سازی مقالات نشریا ت علمی دانشگاه آزاد و نشریات علمی دانشگاه پیام نور

دسترسی به چکیده و متن کامل مقالات به صورت رایگان

ارائه اطلاعات هر نشریه در صفحه مجزا همراه با دسترسی به شماره های منتشر شده از سال 1379 به بعد

امکان جستجوی مقالات و نویسندگان بر اساس عنوان مقاله، نشریه و چکیده

سرویس گزارش های استنادی نشریات علمی پژوهشی (JCR)

امکان معرفی نشریات و نویسندگان مقالات پر استناد از طریق شاخص های بین المللی علم سنجی نظیر شاخص تاثیر (Impact Factor) و شاخص آنی (Immediacy Index)

معرفی شاخصه های یک نشریه در بازه های زمانی مختلف

قابلیت پیگیری استنادهای اخذ شده و ارائه شده توسط مقالات علمی

ارائه کلیه گزارش های موجود به صورت کاملا پویا (Online)

بانک مجامع علمی کشور

دسترسی به چکیده و متن کامل مقالات ارائه شده در مجامع علمی به صورت رایگان

امکان جستجوی مقالات به تفکیک نوع رویداد علمی برگزار شده

امکان جستجوی مقالات به تفکیک گروه های تخصصی

سایر خدمات

امکان سفارش مقالات، نشریات و کتاب های الکترونیک بین المللی از طریق کتابخانه الکترونیک

دسترسی به چکیده طرح های پژوهشی خاتمه یافته و در دست اجرای جهاد دانشگاهی

نمایه سازی چکیده مقالات محققان ایرانی در نشریات بین المللی

سیستم ارسال الکترونیکی مقالات علمی (Online Submission)

برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوعات مختلف علمی

 

منبع : مجله الکترونیک سیاق اندیشه

گردآورنده : عاطفه عزیزیان

کارشناس کتابداری واطلاع رسانی

کتابخانه دانشکده بهداشت دامغان

شهریور 99