جلسات ژورنال کلاب دانشکده بهداشت بشرح ذیل برگزار می گردد:

 

عنوان مقاله :
اثر دوگانه در محل کامپوزیت Ag-Fe-TiO2 برای تجزیه فوتوکاتالیستی سیپروفلوکساسین در محلول آبی
In-situ dual effect of Ag-Fe-TiO2 composite for the photocatalytic degradation of Ciprofloxacin in aqueous solution
استاد راهنما: جناب آقای دکتر کرامتی
ارائه دهنده: نرجس بهاروندی
تاریخ برگزاری: یکشنبه 15 اسفندماه 1400
زمان برگزاری: ساعت 11 صبح
مکان برگزاری: به صورت وبیناری در نرم افزار Adobe Connect
لینک ورود به جلسه :

********************************************************************************************************************************************************************

عنوان مقاله :
 تکنولوژی های گندزدایی و استراتژی ها برای مدیریت پسماند های بیمارستانی و بیوپزشکی 19-COVID
Disinfection technology and strategies for COVID-19 hospital and bio-medical waste management
استاد راهنما: خانم دکتر سمیرا یوسف زاده
ارائه دهنده: آرمین قدس
تاریخ برگزاری: یکشنبه 1 اسفندماه 1400
زمان برگزاری: ساعت 11 صبح
مکان برگزاری: سالن کنفرانس دانشکده بهداشت دامغان

********************************************************************************************************************************************************************

عنوان مقاله :
شناسایی غلظت تعداد ذرات و PM2.5 در یک مدرسه: تأثیر آلودگی هوای بیرون بر هوای داخل ساختمان
Characterization of particle number concentrations and PM2.5 in a school: influence of outdoor air pollution on indoor air
استاد راهنما: جناب آقای دکتر رستمی
ارائه دهنده: سپیده رئیسیان
تاریخ برگزاری: یکشنبه 17 بهمن ماه 1400
زمان برگزاری: ساعت 11 صبح
مکان برگزاری: به صورت وبیناری در نرم افزار Adobe Connect
لینک ورود به جلسه :

********************************************************************************************************************************************************************

عنوان مقاله :
آگاهی از COVID-19 و رفتارهای پیشگیرانه در میان پیشخدمت های شاغل در موسسات غذا و نوشیدنی در جنوب غربی اتیوپی
Knowledge of COVID-19 and preventive behaviors among waiters working in food and drinking establishments in Southwest Ethiopia
استاد راهنما: جناب آقای دکتر معینیان
ارائه دهنده: زینب رسولی
تاریخ برگزاری: یکشنبه 3 بهمن ماه 1400
زمان برگزاری: ساعت 11 صبح
مکان برگزاری: به صورت وبیناری در نرم افزار Adobe Connect
لینک ورود به جلسه :

********************************************************************************************************************************************************************

عنوان مقاله :
اجرای برنامه های ایمنی آب در چین: 2018-2004
Implementation of water safety plans in China: 2004–2018
استاد راهنما:  جناب آقای دکتر رحمانی
ارائه دهنده:  هاجر ملک پوری
تاریخ برگزاری:  یکشنبه 19 دی ماه 1400
زمان برگزاری: ساعت 11 صبح
مکان برگزاری: به صورت وبیناری در نرم افزار Adobe Connect
لینک ورود به جلسه :

********************************************************************************************************************************************************************

عنوان مقاله :
یک رویکرد جدید برای حذف موثر NOx از گاز دودکش با استفاده از یک سیستم یکپارچه اکسیداسیون جذب کاهش بیولوژیکی 
A new approach for the effective removal of NOx from flue gas by using an integrated system of oxidation-absorption-biological reduction
استاد راهنما: جناب آقای دکتر رستمی
ارائه دهنده: افسانه ابوئی مهریز ی
تاریخ برگزاری: یکشنبه 28 آذر ماه 1400
زمان برگزاری: ساعت 11 صبح
مکان برگزاری: به صورت وبیناری در نرم افزار Adobe Connect
لینک ورود به جلسه :
**************************************************************************************************************************************************************
عنوان مقاله :

توزیع، رفتار، فراهمی زیستی و اصلاح مواد پلی و پر فلوئوروآلکیل (PFAS) در زباله‌های زیستی جامد و خاک تصفیه‌شده با زباله‌های زیستی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر کریمایی
ارائه دهنده: زینب غنمی
تاریخ برگزاری: یکشنبه 20 آذر ماه 1401
زمان برگزاری: ساعت 10 صبح
مکان برگزاری: سالن کنفرانس امام رضا(ع)دانشکده بهداشت دامغان
 
********************************************************************************************************************************************************
عنوان مقاله :

بهینه سازی فرآیند الکتروفنتون برای تخریب موثر آفت کش های ارگانوکلره لیندان

استاد راهنما: جناب آقای دکتر کرامتی
ارائه دهنده: فرشته کلوانی جهرمی
تاریخ برگزاری: یکشنبه 04 دی ماه 1401
زمان برگزاری: ساعت 10 صبح
مکان برگزاری: سالن کنفرانس امام رضا(ع)دانشکده بهداشت دامغان